Blijft mijn keuze in het Donorregister geldig als ik in het buitenland woon?

Als u naar het buitenland verhuist, staat u niet meer in het Donorregister. U valt dan onder de regels voor orgaandonatie van dat land. Verhuist u weer terug naar Nederland, dan krijgt u opnieuw een brief om uw keuze in te vullen.

Orgaandonatie en het buitenland

Tijdens uw verblijf in het buitenland valt u onder de wetten voor orgaan- en weefseldonatie van dat land. Dat geldt ook als u voor een bepaalde tijd in het buitenland bent. Bijvoorbeeld voor studie of een lange vakantie.

Registratie weer actief bij terugkomst

Komt u terug naar Nederland en laat u zich weer inschrijven bij een Nederlandse gemeente? De gemeente geeft dit aan het Donorregister door. U ontvangt dan een brief om uw keuze in te vullen.

Registreren en inzage Donorregister

Registreren in en raadplegen van uw keuze in het Donorregister kan alleen als u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Dit is in de wet vastgelegd.