Blijft mijn keuze in het Donorregister geldig als ik in het buitenland woon?

Als u naar het buitenland verhuist, staat u niet meer in het Donorregister. U valt dan onder de regels voor orgaandonatie van dat land. Verhuist u weer terug naar Nederland, dan verschijnt uw eerdere keuze weer in het Donorregister. 

Orgaandonatie en het buitenland

Tijdens uw verblijf in het buitenland valt u onder de wetten voor orgaan- en weefseldonatie van dat land. Dat geldt ook als u voor een bepaalde tijd in het buitenland bent. Bijvoorbeeld voor studie of een lange vakantie.

Registratie weer actief bij terugkomst

Komt u terug naar Nederland en laat u zich weer inschrijven bij een Nederlandse gemeente? De gemeente geeft dit aan het Donorregister door. Uw registratie in het Donorregister wordt dan weer actief.

Registreren en inzage Donorregister

Registreren in en raadplegen van het Donorregister kan alleen als u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Dit is in de wet vastgelegd.