Hoe kan een nabestaande de registratie in het donorregister aanvechten?

Volgens de huidige wet (Wet op de orgaandonatie) kunnen nabestaanden de registratie in het donorregister niet aanvechten.

Maar in de praktijk komt het in 5 tot 10 procent van de gevallen voor dat een arts de orgaandonatie niet laat doorgaan, ondanks toestemming van de betrokkene. Dit gebeurt als nabestaanden zwaarwegende bezwaren tegen de orgaandonatie of weefseldonatie hebben.

Nieuwe donorwet en rol nabestaanden

In de nieuwe donorwet moeten de familieleden in principe accepteren dat de overledene geen bezwaar had tegen doneren van organen of weefsels. De wet laat wel een mogelijkheid om dat tegen te houden. Dat kan als de nabestaanden aannemelijk maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn.

Heeft u vragen?

Kijk of u een antwoord vindt bij de andere vragen over orgaandonatie.
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: