Hoe werkt de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)?

De Rijksoverheid vraagt aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog geen keuze over orgaandonatie en weefseldonatie heeft vastgelegd in het Donorregister dat wel te doen. Dit staat in de nieuwe donorwet.

Verzoek om te registreren

Mensen die zich nog niet geregistreerd hebben, krijgen na 1 juli 2020 een brief. Daarin staat een verzoek om een keuze te maken over orgaandonatie en weefseldonatie. En deze keuze vast te leggen in het Donorregister.  

Als u geen keuze vastlegt in het Donorregister, ontvangt u nog 1 herinneringsbrief. Registreert u niets in het Donorregister? Dan wordt u 6 weken na deze brief in het Donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar’. U krijgt hierover bericht van het Donorregister.

Keuzes in het Donorregister

De keuzes die u in de nieuwe donorwet kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem. U kunt de registratie in het Donorregister altijd en op ieder moment wijzigen.

18-jarigen

Jongeren ontvangen vlak nadat zij 18 jaar zijn geworden een brief. Hierin staat informatie over orgaandonatie en het verzoek zich te registreren.

Uitzonderingen: (nog) niet geregistreerd met ‘geen bezwaar’

Na invoering van de nieuwe donorwet en aanschrijving van alle Nederlanders die zich nog niet geregistreerd hebben op 1 juli 2020 zijn in beginsel alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder geregistreerd in het Donorregister. Uw nabestaanden hebben in beginsel dan alleen nog een rol als de betrokkene heeft geregistreerd dat de partner, familie of een aangewezen persoon beslissen over orgaandonatie.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. Het gaat dan om situaties waarbij iemand nog niet is geregistreerd, omdat die persoon nog geen brieven heeft gekregen. Dat geldt voor:

  • jongeren die nog geen 18 jaar zijn of net 18 jaar zijn geworden;
  • nieuwkomers in Nederland;
  • gevallen waarin de registratieprocedure nog niet is afgerond.

In deze situaties mogen de nabestaanden ook beslissen over orgaandonatie en weefseldonatie.

Heeft u vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.