Hoe werkt de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)?

De Rijksoverheid vraagt aan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog geen keuze over orgaandonatie en weefseldonatie heeft ingevuld in het Donorregister dat wel te doen. Dit staat in de nieuwe donorwet.

Verzoek om te registreren

Mensen die hun keuze nog niet hebben ingevuld, krijgen tussen 1 september 2020 en eind maart 2021 een brief. Daarin staat een verzoek om een keuze te maken over orgaandonatie en weefseldonatie. En deze keuze in te vullen in het Donorregister.  Bij de brief zit een formulier waarop de keuze ingevuld kan worden.

Als u geen keuze invult in het Donorregister, ontvangt u na 6 weken nog 1 herinneringsbrief. Vult u uw keuze niet in het Donorregister in? Dan wordt u 6 weken na deze brief in het Donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. U krijgt hierover een brief van het Donorregister.

Keuzes in het Donorregister

De keuzes die u in de nieuwe donorwet kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem. U kunt de registratie in het Donorregister altijd en op ieder moment wijzigen.

18-jarigen

Jongeren ontvangen vlak nadat zij 18 jaar zijn geworden een brief. Hierin staat informatie over orgaandonatie en het verzoek hun keuze in te vullen. Bij de brief ontvangen ze een formulier waarop zij hun keuze kunnen invullen.

Uitzonderingen: (nog) niet geregistreerd met ‘geen bezwaar’

Bij uw overlijden vraagt de arts bij het Donorregister na of u orgaandonor bent of niet. De arts bespreekt uw keuze met uw nabestaanden. Uw keuze wordt gerespecteerd. Als u geregistreerd staat met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, dan wordt u ook geen donor.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. Het gaat dan om situaties waarbij iemand nog niet is geregistreerd, omdat die persoon nog geen brieven heeft gekregen. Dat geldt voor:

  • jongeren die nog geen 18 jaar zijn of net 18 jaar zijn geworden;
  • nieuwkomers in Nederland;
  • mensen waarvan de registratieprocedure nog niet is afgerond.

In deze situaties mogen de nabestaanden ook beslissen over orgaandonatie en weefseldonatie.

Heeft u vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.