Hoe werkt de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie)?

De nieuwe donorwet vraagt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog geen keuze over orgaandonatie en weefseldonatie heeft vastgelegd, dat wel te doen.

Verzoek om te registreren

Mensen die zich nog niet geregistreerd hebben, krijgen een brief. Daarin staat een verzoek om een keuze te maken over orgaan- en weefseldonatie. En deze keuze vast te leggen in het Donorregister.  

Als u geen keuze vastlegt in het Donorregister, ontvangt u nog 1 herinneringsbrief. Registreert u niets in het Donorregister? Dan wordt u 6 weken na deze brief in het Donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar’. U krijgt hierover bericht van het Donorregister.

Keuzes in het Donorregister

De keuzes die u in de nieuwe donorwet kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem. U kunt de registratie in het Donorregister altijd en op ieder moment wijzigen.

18-jarigen

Elk jaar krijgen jongeren die in het voorgaande jaar 18 jaar geworden zijn, een brief. Hierin staat informatie over orgaandonatie en het verzoek zich te registreren. Dat is nu ook al zo.

Uitzonderingen: (nog) niet geregistreerd met ‘geen bezwaar’

In de nieuwe donorwet zijn in beginsel alle Nederlandse ingezetenen van 18 jaar en ouder geregistreerd in het Donorregister. Nabestaanden hebben in beginsel dan alleen nog een rol als de betrokkene heeft geregistreerd dat de partner, familie of een aangewezen persoon beslissen over orgaandonatie.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. Het gaat dan om situaties waarbij iemand nog niet is geregistreerd, omdat die persoon nog geen brieven heeft gekregen. Dat geldt voor:

  • jongeren die nog geen 18 jaar zijn of net 18 jaar zijn geworden;
  • nieuwkomers;
  • gevallen waarin de registratieprocedure nog niet is afgerond.

In deze situaties mogen de nabestaanden ook beslissen over orgaandonatie en weefseldonatie.

Daarnaast geeft de nieuwe donorwet nabestaanden de mogelijkheid om donatie van organen of weefsels tegen te houden. Dat kan als zij aannemelijk kunnen maken dat de registratie ‘ja, ik geef toestemming’ of ‘geen bezwaar’ niet overeenkomt met de wens van de betrokkene.

Heeft u vragen?

Kijk of u een antwoord vindt bij de andere vragen over orgaandonatie.
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: