Hoe werkt de donorwet voor wilsonbekwamen?

Bij uw overlijden vraagt de arts bij het Donorregister na of u orgaandonor bent of niet. De arts bespreekt uw keuze met uw nabestaanden. Uw keuze wordt gerespecteerd. Als u geregistreerd staat met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, dan wordt u ook geen donor.

Wanneer wilsonbekwaam bij orgaandonatie

Bij orgaan- en weefseldonatie moet iemand kunnen begrijpen waar het over gaat. Ook moet iemand de gevolgen van het invullen van zijn of haar keuze kunnen overzien. Als iemand dat niet kan, dan is hij of zij wilsonbekwaam. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om mensen met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of dementie.

Wilsonbekwaam geworden na het invullen

Iemand kan een keuze hebben ingevuld toen hij of zij nog wilsbekwaam was. Maar op een later moment kan die persoon wilsonbekwaam worden. Zoals bij iemand die op latere leeftijd dement wordt. Dan blijft de eerder ingevulde keuze geldig. Als iemand overlijdt, informeert de arts bij het Donorregister naar de keuze over orgaandonatie. De arts zal ook altijd moeten onderzoeken of de persoon wilsbekwaam was op het moment dat een keuze werd ingevuld. De arts in het ziekenhuis vertelt de familie welke keuze in het register staat en bespreekt de keuze.

De rol van de wettelijke vertegenwoordiger bij leven van de wilsonbekwame

Als iemand wilsonbekwaam is, kan zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger namens die persoon een keuze invullen over orgaan- of weefseldonatie. 

Wie zijn wettelijke vertegenwoordigers bij orgaandonatie?

Wettelijke vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld een familielid, voogd of een mentor.

De rol van de familie na overlijden van de wilsonbekwame

Is de keuze ingevuld door een wilsonbekwame persoon of staat ‘geen bezwaar’ bij zijn of haar naam? Dan is deze registratie niet geldig. De arts vraagt na het overlijden aan de familie om voor de wilsonbekwame persoon een keuze te maken.

Heeft u nog vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees  vragen en antwoorden over de donorwet.