Ik sta niet in het Donorregister. Ben ik nu automatisch geregistreerd als donor?

Nee. Als uw keuze niet voor 1 juli 2020 in het Donorregister staat, ontvangt u hier een brief over.

Registeren in Donorregister voor 1 juli 2020

  • U kunt zich online, met uw DigiD, registreren in het Donorregister.
  • U kunt een formulier bestellen via 0900-821 21 66.
  • U kunt een formulier halen bij uw gemeentehuis.

U kunt uw huidige registratie altijd wijzigen via de website van het Donorregister.

U ontvangt voor 1 juli 2020 een brief

Alle volwassenen (18 jaar en ouder) die niet in het Donorregister staan, krijgen na 1 juli 2020 een brief thuis. Daarin wordt u gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie en weefseldonatie. Als u niet reageert dan ontvangt u na 6 weken een herinneringsbrief.

Herinneringsbrief bij geen reactie

Als u niet reageert op de eerste brief dan ontvangt u na 6 weken een herinneringsbrief. Als u daarop niet binnen 6 weken reageert, dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaan- en weefseldonatie’. U krijgt hier een brief over.

Heeft u nog vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.