Kunnen mijn nabestaanden zien dat ik orgaandonor ben?

Als uw familie of naaste na uw overlijden niet weet of u orgaandonor bent, kunnen zij contact opnemen met uw arts. De arts kan dan het Donorregister raadplegen.

Wanneer raadplegen Donorregister

Wanneer u in het ziekenhuis komt te overlijden en u mogelijk orgaandonor of weefseldonor kan zijn, zal een arts het Donorregister raadplegen. Hierin staat of:

  • u wel of geen toestemming geeft voor donatie;
  • uw partner of  familie beslist;
  • een door u gekozen persoon beslist;
  • u heeft zelf geen keuze ingevuld. Dan staat u geregistreerd met geen bezwaar.

De arts weet pas na het raadplegen van het Donorregister hoe iemand in het register staat. Hij bespreekt dat met uw nabestaanden.

Heeft u vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 821 21 66. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 19:00 uur.

Of stuur een e-mail naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.