Vanaf wanneer geldt de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie)?

De nieuwe donorwet zal in de zomer van 2020 in werking treden. Tot die tijd blijft de huidige Wet op de orgaandonatie gelden. Ook worden alle Nederlanders uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe donorwet.

De huidige wet en Donorregister nog geldig?

De huidige wet (wet op de orgaandonatie) blijft geldig totdat de nieuwe donorwet van kracht wordt. Dat is op 1 juli 2020.

Het Donorregister blijft bestaan. Uw huidige registratie in het Donorregister blijft ook geldig. Ook na invoering van de nieuwe donorwet.

Heeft u vragen?

Kijk of u een antwoord vindt bij de andere vragen over orgaandonatie.
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: