Voor wie geldt de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)?

De nieuwe donorwet geldt voor alle mensen in Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. De nieuwe donorwet gaat in op 1 juli 2020.

Buitenlanders in Nederland en orgaandonatie

De donorwet geldt niet alleen voor inwoners met de Nederlandse nationaliteit. Ook buitenlanders (mensen met een andere nationaliteit), vallen onder de donorwet als zij ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente. Dat is nu het geval en dat blijft zo onder de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie).

Registratie Donorregister

Buitenlanders verblijven soms maar kort in Nederland. Daarom krijgen zij pas 3 jaar nadat zij in Nederland zijn komen wonen het verzoek om zich in het Donorregister te registreren. 

Buitenlanders kunnen zich ook eerder registeren. Daarvoor hoeven zij niet op het verzoek van de overheid te wachten. Zolang er geen registratie bekend is in het Donorregister, zijn de nabestaanden degenen die over orgaandonatie en weefseldonatie beslissen.

18-jarigen ontvangen brief

Iedereen van 18 jaar en ouder krijgt de vraag om hun keuze over orgaan- en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister. Dat is nu al zo en blijft ook zo als de nieuwe donorwet geldt.

Heeft u nog vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 19:00 uur.

Of een e-mail sturen naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet