Waarom zeggen de tv-spotjes van de publiekscampagne over het nieuwe Donorregister niet dat je donor wordt als je geen keuze maakt?

De nieuwe Donorwet (die op 1 juli 2020 van kracht wordt) bepaalt dat iedereen die geen keuze maakt in het Donorregister wordt geregistreerd onder de noemer ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. De Rijksoverheid bereidt het publiek hierop onder andere voor met een massamediale publiekscampagne. De campagne is opgedeeld in vier fases. De toelichting op ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ komt in de tweede fase aan de orde. Dat is rond de zomer van 2019.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft beloofd om iedereen uitvoerig te informeren over de donorwet, wat deze wet voor u persoonlijk betekent en de keuzes die u daarin zelf kunt maken.

Om dit zo goed en overzichtelijk mogelijk te doen, heeft het ministerie de informatievoorziening verspreid over een viertal fases. De eerste fase is eind maart 2019 van start gegaan. 

Het communicatieplan over de invoering van actieve donorregistratie onderscheidt de volgende fases:

Fase 1: Informeren 

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten wanneer de donorwet ingaat. In deze fase wordt iedereen geïnformeerd dat de donorwet op 1 juli 2020 ingaat. Met de campagne en voorlichting motiveert het ministerie van VWS iedereen om zoveel mogelijk om na te denken wat dat voor hen betekent, hierover te lezen en er met elkaar over in gesprek te gaan. 

Fase 2: Motiveren

De 2e fase onderstreept het belang om een eigen keuze te maken en in te vullen op Donorregister.nl. Omdat u anders onder de noemer ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ wordt geregistreerd. Ook wordt in deze fase benadrukt dat het belangrijk is voor uw nabestaanden om een keuze te maken. En dat u uw keuze altijd weer kan veranderen – ook na 1 juli 2020. 

Fase 3: Activeren

In deze fase ligt de nadruk op het invullen van uw keuze op Donorregister.nl. Ongeacht wat die keuze is. Alle Nederlanders die in deze periode nog niet zijn geregistreerd in het Donorregister, ontvangen een brief. Deze brief vraagt mensen om zich te gaan registreren. De boodschap uit fase 2 wordt daarbij herhaald: wie geen keuze maakt wordt geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en u kunt uw keuze altijd weer veranderen, ook na 1 juli 2020.  

Fase 4: Informeren

In fase 4 is het Donorregistratiesysteem actief. Iedereen in Nederland boven de 18 jaar is nu geregistreerd. In deze fase maakt VWS iedereen in Nederland ervan bewust dat ze hun keuze altijd kunnen veranderen.