Wat houdt de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie) in?

De nieuwe donorwet wil dat mensen die nu nog geen keuze in het Donorregister hebben vastgelegd, stimuleren om dat wel te doen.

Wie na een aantal brieven geen registratie in het Donorregister maakt, wordt automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaan- of weefseldonatie. Dit geldt voor iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat bij een gemeente.

Betekenis van ‘geen bezwaar’

Personen die zelf geen keuze hebben gemaakt in het Donorregister, staan daar vermeld met 'geen bezwaar'. Hun familieleden moeten in principe accepteren dat de overledene geen bezwaar had tegen doneren van organen of weefsels. De wet laat wel een mogelijkheid om dat tegen te houden. Dat kan als de nabestaanden aannemelijk maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn.

Registratieverzoek

Na ingang van de wet in de zomer van 2020, krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een brief. Met de vraag om hun keuze over orgaandonatie en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister. 

Er zijn 4 keuzemogelijkheden:

  • ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie; 
  • nee, ik geef geen toestemming;
  • mijn partner of familie beslist;
  • de door mij gekozen persoon beslist. 

Deze keuzemogelijkheden zijn dezelfde als nu het geval is. Dit verandert niet. Meer informatie over de keuzes in het Donorregister staat op Donorregister.nl. 

Maakt iemand geen keuze? Dan komt er in het register te staan dat deze persoon ‘geen bezwaar’ heeft tegen donatie van weefsels of organen.
U kunt de registratie in het Donorregister altijd en op ieder moment wijzigen. 

Heeft u nog vragen?

Kijk of u een antwoord vindt bij de andere vragen over orgaandonatie.
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: