Wie zijn de nabestaanden als het om orgaandonatie en weefseldonatie gaat?

De nabestaande is in de eerste plaats de echtgenoot, partner of andere levensgezel met wie de betrokkene samenleefde op het moment van overlijden.

Bloedverwanten

Als die er niet is, dan vormen de meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graad de nabestaanden. Dit zijn kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen.

Aanverwanten

Als die er ook niet zijn, dan zijn het de meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad die mogen beslissen. Dit zijn de ouders, broer of zus van de echtgeno(o)t(e).

Heeft u vragen?

Kijk of u een antwoord vindt bij de andere vragen over orgaandonatie.
U kunt ook bellen met de Donorinformatielijn: 0900 - 821 21 66.
Of een e-mail sturen naar: