Wie zijn de nabestaanden als het om orgaandonatie en weefseldonatie gaat?

De nabestaande is in de eerste plaats de echtgenoot, partner of andere levensgezel met wie de betrokkene samenleefde op het moment van overlijden.

Bloedverwanten

Als er geen partner of andere levensgezel is, dan vormen de meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graad de nabestaanden. Dit zijn kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen.

Aanverwanten

Als die er ook niet zijn, dan zijn het de meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad die mogen beslissen. Dit zijn de ouders, broer of zus van de echtgeno(o)t(e).

Heeft u vragen?

U kunt met vragen bellen met de Donorinformatielijn: 0900 821 21 66. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 19:00 uur.

Of stuur een e-mail naar:

Lees  vragen en antwoorden over de nieuwe donorwet.