Huidige situatie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Deze informatie heeft betrekking op de huidige situatie op Sint Maarten. Als ook informatie wordt gegeven over Saba en Sint Eustatius staat dat duidelijk vermeld.

Algemeen

Het normale leven op Sint Maarten komt steeds meer weer op gang. Wegen zijn weer begaanbaar, kinderen gaan sinds 2 oktober naar school en steeds meer supermarkten gaan open. Het transportschip Karel Doorman is 28 oktober waarschijnlijk voor de laatste keer aangekomen op Sint Maarten met een enorme lading aan hulpgoederen waaronder shelterwoningen, medische apparatuur en vrachtwagens.  Samen met de lokale autoriteiten en het Rode Kruis vindt de distributie ervan op het eiland plaats.

Woningen

Nog steeds een groot aantal van de woningen is onherstelbaar beschadigd. De Nederlandse overheid heeft een beperkt aantal shelterwoningen beschikbaar gesteld. Vanuit deze noodwoningen kunnen inwoners werken aan het herstel van hun woning.

Op Saba zijn 36 woningen en 16 gebouwen ernstig beschadigd. De bewoners zijn lokaal opgevangen bij oa. familie. Er is bouwmateriaal afgeleverd om de woningen te herstellen.

Op Sint Eustatius zijn 12 woningen ernstig beschadigd. Deze inwoners hebben inmiddels bouwmateriaal ontvangen om hun huizen te repareren en de eerste herstelwerkzaamheden vinden nu plaats. De distributie van bouwmaterialen en shelterwoningen op alle eilanden valt onder de verantwoordelijkheid van lokale autoriteiten.

Noodopvang

De noodopvang op Curaçao is inmiddels gesloten. Men is oa. terug naar Sint Maarten of naar familie op de andere eilanden.

Zorg

Het ziekenhuis is weer open; de onlangs gehouden inspectie is goed verlopen. Drie keer per week rijden er mobile clinics door de wijken voor huisartsenzorg, maar ook voor vaccinaties bij kinderen. Er zijn 20 huisartsen actief. Geneesmiddelen zijn verkrijgbaar. Binnenkort komen circa 100 dialyse patiënten, die tijdelijk naar Aruba waren uitgeweken, terug naar Sint Maarten.

Voedsel

De algemene distributie van voedsel vindt niet meer plaats. Het Rode Kruis heeft het uitdelen van voedselpakketten beëindigd. De meeste supermarkten en winkels zijn weer open.

Ook op Saba en Sint Eustatius zijn de supermarkten weer bevoorraad en opengegaan.

Water

Vanaf 2 oktober is de drinkwatervoorziening met 60.000 liter water per dag uitgebreid bij het centrale distributiepunt. Het schone drinkwater is beschikbaar voor inwoners en kan men direct aftappen. Circa de helft van alle inwoners is inmiddels aangesloten op het waternetwerk Gebe, al is dit water nog niet overal drinkbaar. In het westen is het veilig om drinkwater te drinken. Er rijden daarnaast nog tankwagens rond.

Elektriciteit

De infrastructuur voor de energievoorziening is volledig hersteld. Er wordt hard gewerkt aan de koppelingen voor de huisaansluitingen. Naar verwachting is dit binnen 3 maanden voor 70% hersteld. . Scholen gebruiken geen generatoren meer, ze zijn weer aangesloten op het elektriciteitsnet.

Op Sint Eustatius en Saba hebben de inwoners stroom.

Telecommunicatie

Voor wat betreft de 2 lokale netwerken UTS en Telsell; UTS heeft weer  volledig bereik en Telsell werkt daar nog aan. Radio Laser 101.FM is in de lucht en de radio-uitzendingen van Transworld Radio Bonaire worden op Sint Maarten ontvangen.

Op Saba en Sint Eustatius werkt het vaste netwerk weer ( telefoon en internet). Het mobiele netwerk is vrijwel geheeld hersteld. Door schade is er slechte Intereiland en internationale verbindingen op beide eilanden. Verwachting is dat deze schade binnenkort is verholpen.

Infrastructuur

De wegen zijn goed begaanbaar, 90% is vrij van puin en bomen.

Ook op Saba zijn er geen problemen. Op Sint Eustatius zijn de wegen in slechte conditie en is op sommige plaatsen geen verkeer mogelijk. 

Scholen

Op maandag 2 oktober hadden bijna alle kinderen op het eiland na vier weken weer hun eerste schooldag. Schoolgebouwen zijn opgeruimd en ook de schoolbussen rijden weer. Er is echter nog een hoop materiaal en ondersteuning van leerkrachten en kinderen nodig. Er wordt aan gewerkt om schoolkinderen zonder ouders die tijdelijk –bij familie- zijn ondergebracht op andere eilanden, naar Sint Maarten terug te laten komen.

Openbare orde en veiligheid

De avondklok is opgeheven. Een deel van de militairen is teruggekeerd naar Nederland evenals een groep hulpverleners. De lokale politie draagt nu zorg voor de openbare orde. Plunderaars komen voor de rechter op Sint Maarten. Sinds 18 oktober vonden zittingen plaats. De politie heeft circa 200 personen aangehouden voor diverse delicten. Desondanks zijn er nog wel zorgen over plunderaars en criminaliteit op het eiland. Deze week heeft een gedetineerden transport plaatsgevonden; gedetineerden zijn naar gevangenissen op Curacao en in nederland overgebracht.

Er zijn nog steeds Nederlandse politieagenten (60), Koninklijke Marechaussees (36) en militairen aanwezig op de 3 eilanden, met name op Sint Maarten. 

Afvalverwerking

Momenteel wordt de afvalberg als gevolg van de orkaan Irma op een snelle en effectieve manier opgeruimd, ook met het oog op de volksgezondheid. De zuiveringsinstallatie en de riolering functioneren weer.

Vliegverkeer

Commerciële vluchten 

Er vinden steeds meer commerciële vluchten plaats naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

  • Sint Maarten: kijk voor meer informatie op sxmairport.com/flights-info./ Naar verwachting zal KLM medio november weer rechtstreeks naar Sint Maarten vliegen vanuit Nederland.
  • Saba: voor meer informatie zoek onder Juancho E. Yrausquin Airport.
  • Sint Eustatius: voor meer informatie zoek onder F.D. Roosevelt Airport.

Er vinden al vluchten plaats van Sint maarten naar Saba en Sint Eustatius.

Noodhulpvluchten   

Vanaf 18 oktober vinden er geen noodhulpvluchten meer plaats waar burgers mee kunnen reizen, aangezien de civiele luchtvaart weer is gestart.

Overig vervoer

Meerdere dagen per week vaart de ferry de Edge tussen oa. Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Saint Kitts.

Lokale autoriteiten

De afdeling Burgerzaken van Sint Maarten is weer bereikbaar. Verhuisberichten ed. kunnen door inwoners hier worden aangevraagd; burgerzakensxm@sintmaartengov.org.

Het Kabinet van de Gouverneur verstrekt nu tijdelijk reisdocumenten. Dit zijn paspoorten en nooddocumenten zoals noodpaspoorten (voor Nederlanders) en laissez passer (voor niet Nederlanders) en visa.

Lokale economie

Medio november wordt het eerste cruiseschip weer verwacht. De haven is open voor alle scheepvaartverkeer. De gevolgen van de ontstane werkeloosheid en daarmee het uitblijven van inkomen zijn merkbaar.

De banken zijn weer open, er kan bij sommige banken weer worden gepind. Er staan soms wel lange rijen.  

De post en briefbezorging werkt weer, en pakketten kunnen worden verstuurd.  

De havens van Saba en Sint Eustatius zijn weer in gebruik. 

Informatie voor Sint Maartenaren op Sint Maarten

Belangrijk is dat degenen die willen vertrekken een realistisch beeld hebben van het perspectief bij terugkeer in Nederland. Zodat men een weloverwogen besluit kan nemen over al dan niet vertrekken.

De hulpverlening van Nederland aan Sint Maarten is gericht op het eiland zelf. Dat geldt zowel voor de wederopbouw als voor de noodhulp. Indien men er toch voor kiest om te vertrekken naar Nederland, of in Nederland te blijven, dan betekent deze keuze onder meer dat men zelf verantwoordelijk bent om in Nederland in zijn levensonderhoud te voorzien.

Men is zelf verantwoordelijk voor het regelen van zijn verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld bij familie of vrienden of op een andere manier. Doe dat voordat men vertrekt naar Nederland. Omdat woonruimte in veel gemeenten schaars is moet iedereen in Nederland hier zelf actief naar op zoek.

Het eerste aanspreekpunt in Nederland is de gemeente waar men verblijft. Na een intakegesprek zal de gemeente onderzoeken of degene ondersteuning nodig heeft voor verblijf hier of voor de terugvlucht.

Als men langer dan 4 maanden in Nederland wilt verblijven, moet men zich inschrijven bij de gemeente waar men verblijft. Hiervoor is een verhuisbericht van Sint Maarten nodig. Men kan dit aanvragen bij de afdeling Burgerzaken op Sint Maarten; burgerzakensxm@sintmaartengov.org.

Voor het aanvragen van nooddocumenten en reisdocumenten kan men zich wenden tot het kabinet van de Gouverneur op Sint Maarten.