Hulp vanuit Nederland

De gevolgen van orkaan Irma zijn groot. Nederland staat de eilanden bij om mogelijke gevolgen het hoofd te bieden. Eerste prioriteit is het op gang brengen van het openbare leven.  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt zich daarom samen met het ministerie van Defensie op noodhulp, zoals het aanbieden van drinkwater en voedsel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de Nederlandse reizigers bij die zich in het orkaangebied bevinden.

Nederland doet er alles aan wat binnen mogelijkheid ligt om hulp te bieden.

De hulp is  gericht op water, voedsel en veiligheid. Daarvoor zijn het vliegveld en de haven belangrijk. Deze zijn beiden weer bereikbaar voor militair transport.

  • Er waren al militairen voor de orkaan passeerde naar de eilanden gestuurd. 13 naar Saba, 13 naar Sint Eustatius en 99 naar Sint Maarten.
  • Donderdag 7 september zijn er 2 vliegtuigen vertrokken naar het gebied met aan boord 110 militairen, water en rantsoen voor 5 dagen voor 40.000 inwoners.
  • Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend om de slachtoffers van de orkaan te steunen.
  • Het Nationaal Rampenfonds stelt € 2 miljoen beschikbaar voor de wederopbouw.
  • Zie Nieuws en Vraag en antwoord voor meer details en actualiteiten over de hulp vanuit Nederland.