Hoe staat het met de openbare orde op Sint Maarten?

Nederlandse militairen en politieagenten en marechaussees uit Aruba en Curaçao helpen mee de orde te herstellen op het eiland. Zij hebben daarvoor de nodige bevoegdheden zoals het hebben van wapens en de mogelijkheid om criminelen te arresteren. Ook voeren zij patrouilles uit en hebben zij checkpoints ingericht.

De veiligheidssituatie is verbeterd. Er zijn aanhoudingen verricht. Politie en militairen hebben de nodige bevoegdheden en kunnen zonodig geweld te gebruiken.

Op Sint Maarten is officieel de noodtoestand van kracht. Dat heeft premier William Marlin op de lokale radio gezegd. De politie krijgt daardoor meer bevoegdheden om op te treden. Marlin riep bewoners op thuis te blijven en niet de straat op te gaan. 
49 personen van de Nationale Politie ondersteunen het Korps Politie Sint Maarten ter plekke.