Ik woon in Nederland, wat kan ik doen?

Er wordt geïnventariseerd waar de meeste behoefte aan is, zodat er goede en gerichte hulp kan worden geboden. De gezaghebber coördineert en communiceert hierover via de mediakanalen.

Donaties

Fijn als u een bijdrage kunt leveren aan het Rode Kruis gironummer 5125.

Goederen

Op dit moment is het  gezien de gebrekkige infrastructuur logistiek niet mogelijk om goederen in ontvangst te nemen en ter plekke te distribueren. U kunt wel een bijdrage overmaken op giro 5125 van het Rode Kruis.

Hulpaanbod

Hulpaanbod dat uw bedrijf of organisatie kan aanbieden voor de wederopbouw, kunt u mailen naar dcc@minbzk.nl of  hulpaanbod@vnw.minbzk.nl. Er wordt dan contact met u gelegd.