Ik woon in Nederland, wat kan ik doen?

Er wordt geïnventariseerd waar de meeste behoefte aan is, zodat er goede en gerichte hulp kan worden geboden.

Donaties

Fijn als u een bijdrage kunt leveren aan het Rode Kruis gironummer 5125.

(Hulp)goederen

U kunt weer (hulp)goederen verzenden. De infrastructuur is verbeterd en de commerciële vluchten zijn weer gestart.

Hulpaanbod

Kan uw bedrijf of organisatie hulp aanbieden voor de wederopbouw, dan kunt u mailen naar PostbusDGWBE@minbzk.nl.