Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS maakt zich sterk om ouderenmishandeling te voorkomen en bestrijden. Hiervoor is het ‘Actieplan Ouderen in veilige handen’ opgesteld (2011-2017). In het Actieplan staan stappen voor de preventie, het signaleren, melden en voor het verbeteren van de ondersteuning aan slachtoffers. De toolkit Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling is een van de actiepunten uit het Actieplan. De toolkit bestaat uit 3 pakketten.