Uitkomst steekproef 2018 - Waardigheid en Trots; thema Indicatiestelling

Rapport over de steekproef van CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) om te toetsen of de onderliggende informatie op basis van de beleidsregels goed is verwerkt en zo het best passende zorgprofiel is afgegeven.