VWS-monitor september 2018

De VWS-monitor biedt een handzaam overzicht van kerncijfers over de gezondheidszorg. De monitor is onderverdeeld naar levensfasen aangevuld met algemene, levensfase overstijgende thema's en de publieke waarden toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en betrokken samenleving. Elke fase kent algemene maatschappelijke doelstellingen. De basis van de VWS-monitor zijn kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.