Kamerbrief wetsbehandeling betaald ouderschapsverlof

Minister Koolmees vraagt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 niet controversieel te verklaren. De uitvoering van deze richtlijn over betaald ouderschapsverlof komt anders mogelijk in het gedrang.