Memorie van antwoord wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen over het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (voluit: Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188)). De Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (PDF | 19 pagina's | 1,5 MB)