Beslisnota Besluit verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof

Beslisnota Besluit verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof (PDF | 3 pagina's | 240 kB)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.