Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Staat van de Uitvoering en Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Staat van de Uitvoering en Voortgangsrapportage Werk aan Uitvoering (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)