Communicatieplein.nl stopt

Het Communicatieplein, de site van en voor communicatieprofessionals bij de overheid stopt per 1 januari 2011. Ook de Communicatieplein Nieuwsbrief houdt in deze vorm op te bestaan. De content zal verplaatst worden naar Rijksoverheid.nl en Rijksportaal, het rijksbrede intranet.

Het stoppen van de site heeft consequenties voor de doelgroep: communicatieprofessionals binnen de Rijksoverheid, communicatieprofessionals bij medeoverheden , kennisinstellingen, beroepsverenigingen en geïnteresseerden.

Wat verandert er feitelijk?

Communicatieplein.nl migreert naar Rijksoverheid.nl en Rijksportaal
De website Communicatieplein.nl zal ophouden te bestaan. Voor anderen dan rijksambtenaren betekent dit dat er geen kennissite over overheidscommunicatie meer zal bestaan. Voor rijksambtenaren betekent het dat de content van het Communicatieplein grotendeels terug te vinden is op Rijksportaal waar de content geïntegreerd wordt in de structuur van het Rijksportaal. Op Rijksoverheid.nl is plaats voor een beperkt dossier overheidscommunicatie, waar de meest bezochte kennisdossiers aan een brede doelgroep kunnen worden aangeboden. Aan de redactie de taak de doelgroep te leiden naar de content die ze nodig heeft / interessant vindt.

De Communicatieplein Nieuwsbrief stopt

Medeoverheden, kennisinstellingen, beroepsverenigingen krijgen per 1 januari geen Nieuwsbrief meer. De nieuwsbrief zal nog enkele maanden voor Rijksambtenaren verschijnen om ze vertrouwd te maken met het rijksintranet, het Rijksportaal. We kiezen ervoor de nieuwsbrief ook in deze periode niet meer te sturen aan anderen dan rijksambtenaren. De content waarnaar we verwijzen staat op het Rijksportaal. Om de Nieuwsbriefartikelen op een externe site te beheren is geen haalbare kaart en niet zinvol. De meerwaarde van de nieuwsbrief is ons inziens vooral de mogelijkheid de content in de nieuwsbriefartikelen te verbinden met de overige content. Over alternatieven hieronder meer.

Wat kunnen we aan (blijven) bieden?

Actualiteit

Nieuws van de Rijksvoorlichtingsdienst en Voorlichtingsraad, en communicatienieuws van de departementen wordt via Rijksoverheid.nl gepubliceerd. NB dit kunt u via de mail (actualiteit en publicaties) of als RSS feed (actualiteit en publicaties) ontvangen.

Achtergrondnieuws van departementen (casebeschrijvingen / interviews) en eigen communicatieplein nieuws komen op het Rijksportaal. Nieuws en ontwikkelingen buiten de Rijksoverheid dat wij relevant vinden voor communicatieprofessionals bij overheden zullen we via het Twitteraccount @complein verspreiden. NB tweets zijn ook als RSS feed te ontvangen.

Kennis over overheidscommunicatie

De kennis over overheidscommunicatie van de Rijksoverheid zal vooral op het Rijksportaal te vinden zijn. Op Rijksoverheid.nl plaatsen we de hot topics binnen de overheidscommunicatie. Daarnaast zullen we op diverse interactieve platforms aanwezig zijn om deel te nemen aan communities. Denk aan ambtenaar 2.0 en Pleio, LinkedIn en misschien Yammer en Logeion.

Reacties

De redactie van Communicatieplein bij de Academie voor Overheidscommunicatie, krijgt veel reacties van bezoekers van Communicatieplein, die aangeven het jammer te vinden dat de site in deze vorm stopt. Ook Rijk van Ark, voorzitter van Logeion, reageert in zijn blog en in een bericht op de site op het nieuws dat Communicatieplein stopt. Hij vindt het jammer dat de informatie straks niet meer op één plek te vinden is en deed een oproep om de kennis niet voor communicatieprofessionals buiten het Rijk af te sluiten.

Logeion en de Academie voor Overheidscommunicatie zijn in gesprek om de mogelijkheden voor een open(er) kennissite voor communicatieprofessionals te verkennen. 'We blijven onze kennis graag beschikbaar stellen voor anderen buiten de Rijksoverheid,' zegt Paulijn de Bruijne, coördinator van de Academie. 'We beseffen dat een deel van de informatie kennis straks niet meer toegankelijk is voor communciatieprofessionals buiten de Rijksoverheid. Al proberen we de meest relevante dossiers beschikbaar te houden op Rijksoverheid.nl, en via RSS-feeds, Linked in en Twitter het communicatienieuws breed te verspreiden.' 

Ook voordelen

Bezuinigingen en de noodzaak om mee te gaan in de migratie naar de twee rijksbrede sites leidden tot de beslissing om Communicatieplein.nl  en de nieuwsbrief te stoppen. 'Maar we zien ook voordelen: op Rijksportaal zal communicatie-informatie komen te staan tussen allerlei andere informatie, waardoor ook 'non-communicado's' sneller in aanraking zullen komen met communicatieve inzichten. Bovendien biedt Rijksportaal de rijksambtenaren een podium om in vertrouwelijkheid ook online te sparren over vakdilemma's.'

Rijk van Ark neemt nu het initiatief om te kijken naar mogelijkheden om informatie en vakkennis aan een bredere groep beschikbaar te stellen. 'We zien hier een taak voor de beroepsvereniging.' Ook de Academie was van plan om samen met Logeion naar mogelijkheden te kijken. 'Alleen kwam de blog van Rijk eerder dan het telefoontje dat we hadden willen plegen met het bestuur van Logeion', aldus Paulijn. De Academie haakt graag in op de uitnodiging van Logeion om in januari met een aantal partijen te verkennen welke mogelijkheden er voor een kennissite zijn. 'De kennis ligt er; we stellen die graag beschikbaar.'

Het Communicatieplein is een digitale kennisbank over overheidscommunicatie. Het Communicatieplein wordt gemaakt onder redactie van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).