Aanbiedingsbrief Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016

Minister Dijsselbloem (Financiën) stuurt de Tweede Kamer het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016. Het Financieel Jaarverslag van het Rijk is het rijksbrede verantwoordingsdocument dat onder meer ingaat op de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.