Kamerbrief Voorjaarsnota 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota 2018. In de Voorjaarsnota staan de wijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 ten opzichte van de Startnota, de vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord.

De overheidsfinanciën laten een positief beeld zien. Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de economische groei breed gedragen is. Onder andere export, consumptie van huishoudens en de woningmarkt dragen bij aan de economische groei in Nederland.

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2018 onder ander extra geld vrijgemaakt om de lagere gasbaten op te vangen en voor meer mankracht bij de Brexit-voorbereidingen voor Douane en keuringsdiensten.