Factsheet begrotingsbeleid en begrotingsproces

Publicatie van het ministerie van Financiën over de afspraken aan de hand waarvan de Rijksbegroting wordt opgesteld. En over het verloop van het begrotingsproces van Prinsjesdag (de 3e dinsdag in september) tot aan Verantwoordingsdag (de 3e woensdag in mei).

Factsheet begrotingsbeleid en begrotingsproces (PDF | 2 pagina's | 4,6 MB)