Benoeming thesaurier-generaal bij Financiën

Drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen wordt thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2018.

Christiaan Rebergen is sinds 2014 directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking en plaatsvervangend directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling, in combinatie met de functie van ambassadeur Publiek Private Samenwerking. Rebergen werkte eerder voor het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer.

Christiaan Rebergen studeerde Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De benoeming van Christiaan Rebergen is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.