Uitgavenplafond Rijksoverheid

Het kabinet maakt aan het begin van zijn regeerperiode afspraken over de maximale uitgaven: het uitgavenplafond. De hoogte van het uitgavenplafond wordt jaarlijks aangepast aan de actuele loon- en prijsontwikkelingen.

Elke sector een eigen uitgavenplafond

De uitgaven van het kabinet zijn opgedeeld in 3 sectoren: Rijk, Sociale Zekerheid en Zorg. Elke sector heeft zijn eigen uitgavenplafond. En alle uitgaven binnen een sector tellen ook mee voor het totale uitgavenplafond.

Startnota

De hoogtes van de uitgavenplafonds zijn te vinden in de startnota, waarin het kabinet alle financiële afspraken van het Regeerakkoord heeft toegelicht.