Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018-2020)

Werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk maken in deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst afspraken. Deze afspraken gaan over salaris, individueel keuzebudget, duurzame inzetbaarheid, roosterinnovatie en invoering van de nieuwe rechtspositie. De overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.