Overheidspersoneel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Personeelsbeleid Rijksoverheid

Bij de Rijksoverheid werken zo’n 120.000 mensen. Het Rijk stimuleert werknemers om zich te ontwikkelen en bij meerdere ministeries te werken. De Rijksoverheid wil een sociale werkgever zijn en biedt kansen aan mensen die moeilijk een baan vinden, zoals arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

Organisaties van de Rijksoverheid

De overheid is een van de grootste werkgevers van Nederland. Er werken bijna 1 miljoen werknemers.

Overheidspersoneel werkt bij:

 • het Rijk (bijvoorbeeld ministeries, Belastingdienst, inspecties, Rijkswaterstaat);
 • defensie;
 • politie;
 • rechterlijke macht;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • waterschappen;
 • onderwijs (van basisschool tot universiteit);
 • onderzoeksinstellingen;
 • universitair medische centra.

De Rijksoverheid bestaat uit:

 • alle ministeries;
 • uitvoerende diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat;
 • inspecties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 • zelfstandige bestuursorganen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kleinere Rijksoverheid

Vanwege de economische crisis en de vergrijzing bezuinigt het kabinet fors om de overheidsuitgaven te beperken. Ook daalt over een aantal jaar de beroepsbevolking. Dat kan tot krapte op de arbeidsmarkt leiden. Het kabinet werkt daarom aan een efficiëntere overheid. Het kabinet wil onder andere: 

 • minder ambtenaren bij Rijksoverheid, provincies en gemeenten;
 • 1 personeelsadministratie en salarisadministratie voor alle ministeries;
 • minder datacenters voor digitale overheidsinformatie (van 64 datacentra naar 4 tot 5);

De voorstellen voor een kleinere overheid staan in het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Om gedwongen ontslagen bij het Rijk te voorkomen, worden meer ambtenaren ‘van werk naar werk’ begeleid.  Bijzondere aandacht krijgen gehandicapten, jongeren, vrouwen en medewerkers in lage loonschalen.

Nieuw personeel werven

Het Rijk schrapt banen, maar is tegelijkertijd op zoek naar goed personeel. Er is vooral een tekort aan hoogopgeleide ICT'ers, juristen en financieel specialisten. Het Rijk concurreert om deze krachten met het bedrijfsleven. De campagne ‘Werken bij het Rijk. Als je verder denkt’ moet hoogopgeleiden werven voor de Rijksoverheid. Een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarktcampagne is de vacaturesite werkenvoornederland.

Kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het Rijk is een Maatschappelijk Verantwoord Werkgever. Daarom biedt het Rijk in het personeelsbeleid kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen kunnen door hun beperking misschien moeilijker een baan vinden. Het gaat dan om mensen die beschikken over een formele Wajong, WSW of WIA indicatie.
Dat houdt ook verband met de afspraak met de Tweede Kamer hierover. De afspraak is om 1% van de arbeidsplaatsen (fte’s) te reserveren voor deze mensen.

Loopbaan binnen het Rijk

De Rijksoverheid stimuleert ambtenaren om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met een loopbaancoach. Of door ervaring op te doen bij andere ministeries en in het buitenland.

Managers bij het Rijk

Alle hoge managers bij het Rijk vanaf schaal 16 maken deel uit van de Algemene Bestuursdienst  (ABD). Deze managers  werken tijdens hun loopbaan bij de Rijksoverheid bij verschillende ministeries. Zo leren ze verschillende onderdelen van de overheid kennen.

Jonge Rijksambtenaren

Jonge academici kunnen als trainee aan de slag bij de Rijksoverheid. Een rijkstrainee doet in 2 jaar tijd ervaring op verschillende ministeries en volgt daarnaast een opleiding.

De Rijksoverheid. Voor Nederland