Overheidspersoneel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Salarisschalen en functies Rijksoverheid

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. In plaats van deze ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn er nu slechts 52 functiegroepen.

Functies bij het Rijk

Elk departement deelt zijn functies in dezelfde 52 functiegroepen in. Een medewerker in een functiegroep, bijvoorbeeld beleidsmedewerker, kan op verschillende niveaus werken. Hier horen ook verschillende salarisschalen bij. Een beleidsondersteuner kan bijvoorbeeld schaal 8 tot en met 11 hebben.

Voor elke functiegroep staat vast welke resultaten een medewerker moet behalen. En welke kennis, competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit staat in het Functiegebouw Rijksoverheid. Vacatures voor medewerkers binnen de Rijksoverheid staan op het Rijkstalentencentrum. Beide sites zijn alleen te raadplegen vanaf een werkplek bij de Rijksoverheid.

Salarissen rijksambtenaren

De zwaarte van de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. Een functiewaarderingssysteem (Fuwasys) stelt dit vast. Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit aantal periodieken. Een periodiek staat voor een bedrag dat wordt opgeteld bij het maandsalaris. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar er elk jaar een periodiek bij tot hij aan het eind van zijn schaal zit. Meer informatie over salarissen bij het Rijk staat op de website Werken voor Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland