Arbeidsmarktbeleid

De overheid moet bezuinigen op personeel. Hierdoor moeten mensen op zoek naar ander werk. Daar staat tegenover dat er ook personeelstekorten gaan ontstaan. Bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan de komende jaren veel medewerkers met pensioen.

Aantrekkelijke werkgever

Ondanks de bezuinigingen wil de overheid in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit kan door het anders organiseren van werk. Bijvoorbeeld door bureaucratie te verminderen en in mensen te investeren door een goed loopbaanbeleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt overheidsorganisaties door:

  • arbeidsmobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld door omscholen, functiewisseling en snuffelstages;
  • personeelstekorten te voorkomen en personeel flexibel in te zetten. Onder andere door jongeren aan te trekken door traineeships, stageplaatsen en samenwerking met opleidingsinstituten;
  • de arbeidsproductiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door te flexwerken, kennis te delen, werkprocessen te verbeteren en administratieve lasten voor professionals te verminderen.

Goede werknemers werven en behouden

Delen van de overheid zijn vergrijsd. Op de langere termijn wordt het door de vergrijzing moeilijker om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. Ook mag de kwaliteit van de dienstverlening niet lijden onder de krimp van het personeel. Daarom neemt de overheid maatregelen. De overheid wil goede werknemers werven en behouden. Bijvoorbeeld met:

  • passende arbeidsvoorwaarden;
  • personeelsbeleid dat rekening houdt met iemands persoonlijke omstandigheden.

Zie ook