Werknemer bij de overheid

Bij de overheid werken ruim 400.000 mensen in 7 overheidssectoren. Elke ambtenaar die bij een overheidssector in dienst treedt, legt een eed of belofte af. Hij zweert of belooft dat hij niet fraudeert, zich niet laat omkopen of vertrouwelijke informatie lekt.