Werknemer bij de overheid

Bij de overheid en het onderwijs werken ongeveer 950.000 mensen in 14 overheidssectoren. Elke ambtenaar die bij de overheid in dienst treedt legt een eed of belofte af. Hij zweert of belooft dat hij niet fraudeert, zich niet laat omkopen of vertrouwelijke informatie lekt.