Arbeidsvoorwaarden overheid

Elke sector binnen de overheid heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling of een collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst (cao). Hierin staan afspraken over primaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld salarisschalen. En secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en pensioen.

Werkgevers en vakbonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Werkgevers van de overheid onderhandelen met ambtenarenvakbonden over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor hun sector. Een cao geldt meestal voor een periode van 1 of 2 jaar. 

Belangenbehartiging overheidswerkgevers

De meeste overheidssectoren hebben een werkgeverskoepel. De werkgeverskoepel behartigt de belangen van alle werkgevers binnen een sector. Onder meer door namens de werkgevers te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Zo is het Interprovinciaal overleg (IPO) de werkgeverskoepel voor de provincies. En de VNG is de werkgeverskoepel voor de gemeenten.

Belangenbehartiging werknemers

De vakbonden behartigen de belangen van ambtenaren. De vakbonden voor ambtenaren zijn verenigd in de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO). De grootste overkoepelende ambtenarenbonden zijn:

  • Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP);
  • Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
  • Ambtenarencentrum (AC);
  • Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).