Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

ARAR en BBRA

Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. En het BBRA regelt de salarisschalen. De BBRA geldt niet voor personeel van politie en defensie.