Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren staan in de CAO Rijk. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan bijvoorbeeld afspraken over salaris, vakantie en verlof. De huidige cao loop tot 1 juli 2020. 

CAO Rijk alleen voor rijksambtenaren

De CAO Rijk geldt alleen voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Deze cao geldt niet voor civiele experts, verkiezingswaarnemers, lokale werknemers in het buitenland en leden van het onderwijspersoneel op een Europese School. Ook geldt de CAO Rijk niet voor het personeel van politie en defensie. Voor deze personen gelden aparte regelingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor civiele experts en verkiezingswaarnemers een aparte cao, en kennen ook politie en defensie ieder hun eigen arbeidsvoorwaardenregeling. 

CAO Rijk vervangt ARAR en BBRA 1984

De arbeidsvoorwaarden stonden voorheen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Deze zijn per 1 januari 2020 vervallen.