Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

ARAR en BBRA

Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. En het BBRA regelt de salarisschalen. De BBRA geldt niet voor personeel van politie en defensie.

Secundaire arbeidsvoorwaarden Rijk

De secundaire arbeidsvoorwaarden bij ministeries verschillen op sommige onderdelen. Zo geeft het ene ministerie wel vergoeding voor representatiekosten en het andere niet. Ook zijn er verschillen in vergoedingen voor studie en bedrijfshulpverlening. De Rijksoverheid wil zich presenteren als 1 werkgever en streeft naar meer uniformiteit in de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ontslagrecht ambtenaren

Het kabinet wil het ontslagrecht van ambtenaren in overeenstemming brengen met het ontslagrecht van werknemers buiten de overheid. Lees meer op de pagina Nieuwe rechtspositie ambtenaren.