Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren staan in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984).

ARAR en BBRA 1984

Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over:

  • aanstelling;
  • salaris;
  • vakantie en verlof;
  • medezeggenschap;
  • ontslag.

Het BBRA 1984 regelt de salarisschalen. Het BBRA 1984  geldt niet voor personeel van politie en defensie.