Salarisschalen en functies Rijksoverheid

Het hulpmiddel Functiegebouw Rijk beschrijft de functies van medewerkers van het Rijk. Dit middel bestaat uit verschillende functiefamilies en functiegroepen. Binnen de functiegroepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken (functietyperingen). Daar horen verschillende salarisschalen bij.

Functies bij het Rijk

Ministeries en hun uitvoeringsdiensten hadden lange tijd hun eigen functiebeschrijvingen. Dit is nu anders. In plaats van ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn er nu nog maar ongeveer 65 functiegroepen.

Elk departement deelt zijn functies in deze functiegroepen in. Een medewerker in een functiegroep, bijvoorbeeld beleidsmedewerker, kan op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarisschalen bij.

Voor elke functiegroep staat vast welke resultaten een medewerker moet behalen. En welke kennis, competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit staat in het Functiegebouw Rijksoverheid. Vacatures voor medewerkers binnen de Rijksoverheid staan op de website Werkenvoornederland.nl.

Salarissen rijksambtenaren

De zwaarte van de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. Welke salarisschaal dat is, is voor alle functies in het Functiegebouw Rijk vastgesteld. Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij. Totdat hij aan het eind van zijn salarisschaal zit. Meer informatie over salarissen bij het Rijk staat op de website van P-Direkt.