Salarisschalen en functies Rijksoverheid

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Binnen de functiegroepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarissen bij.

Functies bij het Rijk

Ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat hadden lange tijd hun eigen functiebeschrijvingen. Dit is nu anders. In plaats van ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn er nu nog maar 65 functiegroepen.

Elk departement deelt zijn functies in dezelfde 65 functiegroepen in. Een medewerker in een functiegroep, bijvoorbeeld beleidsmedewerker, kan op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarisschalen bij. Een beleidsondersteuner kan bijvoorbeeld schaal 8 tot en met 11 hebben.

Voor elke functiegroep staat vast welke resultaten een medewerker moet behalen. En welke kennis, competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit staat in het Functiegebouw Rijksoverheid. Vacatures voor medewerkers binnen de Rijksoverheid staan op de website Werkenvoornederland.nl.

Salarissen rijksambtenaren

De zwaarte van de functie bepaalt welk salaris erbij hoort. Het functiewaarderingssysteem (Fuwasys) stelt dit vast. Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij. Totdat hij aan het eind van zijn schaal zit. Meer informatie over salarissen bij het Rijk staat op de website Werken voor Nederland.