Overlijden en erven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Als iemand overlijdt, gelden bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo moet een overledene binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd worden. In een testament kunt u vastleggen wie wat erft. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie recht hebben op de erfenis. Nabestaanden kunnen een nabestaandenuitkering krijgen.

Beleidsinformatie

De Rijksoverheid. Voor Nederland