Overlijden en erven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat moet ik doen als een naaste in het buitenland overlijdt?

Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) kunnen u helpen.

Contact opnemen met ambassade of consulaat

Is uw reisgenoot tijdens een (zaken)reis overleden en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u zich bevindt geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie.

Contact opnemen met ministerie van Buitenlandse Zaken

Is uw naaste tijdens een verblijf in het buitenland overleden? Bel dan met het ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 (0)70 - 348 47 70.

Registreren overlijden bij lokale autoriteiten

Is uw reisgenoot, vriend, familielid of collega in het buitenland overleden? Dan moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, zoals het gemeentehuis. U krijgt dan een overlijdensakte.

Buitenlandse overlijdensakte ook geldig in Nederland

De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland als deze de noodzakelijke legalisaties bevat. U kunt deze buitenlandse akte laten inschrijven bij:

Dienst Publiekszaken, afdeling Landelijke Taken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

Lijkenpas aanvragen

Bij het overlijden van een naaste in het buitenland kunt u een lijkenpas aanvragen. Dit document heeft u nodig om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen. Geven de lokale autoriteiten geen lijkenpas af? Dan kan de Nederlandse ambassade hierin bemiddelen. U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:

  • Uittreksel uit het overlijdensregister.
  • Een doktersverklaring.
  • Een verklaring van een begrafenisondernemer of overheidsinstantie. Hierin staat dat de voorbereidingen voor het vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn getroffen.

Is er sprake van overlijden buiten Nederland aan bood van een Nederland zeeschip? Dan moet de gezagvoerder van het schip een tijdelijke overlijdensakte opmaken. Hij stuurt een afschrift hiervan naar de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag maakt de definitieve overlijdensakte op.

Nabestaanden informeren bij overlijden

Wordt bij een ambassade bekend dat een Nederlander in het buitenland is overleden? Dan informeert de ambassade het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Den Haag.

Zijn de nabestaanden nog niet op de hoogte van het overlijden? Dan vraagt het ministerie aan de Nederlandse politie om dit te doen. BZ doet er alles aan om te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.

Beslissen over stoffelijk overschot

De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze hebben de keuze uit 3 mogelijkheden:

  • hun naaste naar Nederland over laten brengen voor een uitvaart;
  • hun naaste in het buitenland begraven of cremeren;
  • afstand doen van het lichaam. De nabestaanden laten de beslissing over wat te doen met het lichaam over aan de lokale autoriteiten.

BZ geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland