Wat moet ik regelen voor een uitvaart?

Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Aangifte van overlijden gebeurt bij de gemeente. In Nederland mag een overledene alleen begraven of gecremeerd worden.

Overlijden vast laten stellen

Een arts moet het overlijden vaststellen. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een arts in het ziekenhuis van overlijden. De arts stelt de oorzaak van overlijden vast. Bij een natuurlijke doodsoorzaak geeft de arts een verklaring van overlijden af. Bij aangifte van overlijden moet u deze verklaring tonen.

Bij minderjarigen schakelt de arts altijd een gemeentelijk lijkschouwer in. Dat is wettelijk verplicht. Dit gebeurt ook als de arts een niet-natuurlijke dood vaststelt bij volwassenen. Of als er twijfel is over de doodsoorzaak. Is de gemeentelijk lijkschouwer ook niet overtuigd van een natuurlijke doodsoorzaak? Dan schakelt hij de officier van justitie in.

Aangifte van overlijden doen

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Dit gebeurt bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden. Hierbij moet u de verklaring van overlijden tonen.

Aangifte moet vóór de uitvaart en bijna altijd binnen 6 werkdagen na het overlijden gedaan zijn. Dit komt omdat de uitvaart volgens de wet binnen 6 werkdagen moet plaatsvinden. Sinds 1 juli 2015 is het ook mogelijk om digitaal aangifte van overlijden te doen.

Gemeente geeft overlijdensakte uit

Bij aangifte wordt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt een overlijdensakte opgesteld. Ook geeft de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister af. Deze documenten heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden. De gemeente geeft hiermee ook toestemming voor het begraven en cremeren van de overledene.

Regels begraven en cremeren

Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na overlijden. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium. Het is alleen mogelijk van deze regels af te wijken met toestemming van de burgemeester.

Deze en andere regels bij begraven en cremeren staan in de Wet op de Lijkbezorging.

Overledene niet resomeren of cryomeren

In Nederland is het niet toegestaan overledenen te resomeren. Daarbij wordt het lichaam opgelost met speciale vloeistof. Ook cryomeren is verboden. Dat is bevriezing van een lichaam.

Begrafenisondernemer niet verplicht

Op uw verzoek kan een begrafenisondernemer u bijstaan bij alle te nemen beslissingen. Het is niet wettelijk verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen.

Grafrechten betalen

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap.