Wat moet ik regelen voor een uitvaart bij overlijden in het buitenland?

Kiezen de nabestaanden bij een overlijden in het buitenland voor een uitvaart in het buitenland? Dan kan de ambassade een lijst geven van lokale begrafenisondernemingen met een schatting van de kosten.

Lichaam naar Nederland overbrengen voor uitvaart

Willen de nabestaanden een uitvaart in Nederland? Dan moeten ze weten of de overledene wel of niet verzekerd was.

Wel een reisverzekering

Als de overledene een reisverzekering had, schakelt de ambassade de alarmcentrale van de verzekering in. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De reisverzekering dekt de kosten. De alarmcentrale werkt daarbij samen met de Nederlandse ambassades of consulaten.

Geen reisverzekering bij overleden

Als de overledene geen reisverzekering had, moeten de nabestaanden de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland. Voor vervoer zijn deze stappen nodig:

  • De lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam klaar voor vervoer.
  • De lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af. Hierin staat dat hij heeft voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten.
  • De lokale autoriteiten geven op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laissez-passer. Hiermee kunt u het lichaam van de overledene terug naar Nederland brengen.
  • De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt.
  • De nabestaanden in Nederland schakelen een uitvaartonderneming in die het lichaam op de luchthaven ophaalt.

Begrafenis of crematie niet-verzekerde in buitenland

Kan de familie van een overledene zonder reisverzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet betalen? Dan wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart. De familie kan bij BZ gegevens krijgen over:

  • de datum van de begrafenis of de crematie;
  • het nummer van het graf;
  • het adres van de begraafplaats.

Hulp van ambassade

De medewerkers van de ambassade, het consulaat en BZ proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Zij houden contact met de nabestaanden tot het moment dat de overledene naar Nederland is overgebracht. Of tot deze in het buitenland is begraven of gecremeerd. Soms kan het lang duren voordat het lichaam van een overledene wordt vrijgegeven. Ook plaatselijke gewoonten en taal kunnen in de weg zitten.

Ongeval of misdrijf

Is het overlijden het gevolg van een ongeval of misdrijf? Of bestaat er twijfel over de doodsoorzaak? Dan kan de ambassade of het consulaat een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport of het politierapport. Hieraan kunnen kosten voor de nabestaanden zitten.
De ambassade kan een mogelijke misdaad niet zelf onderzoeken. De ambassade moet zich houden aan plaatselijke wetgeving en heeft geen opsporingsbevoegdheid.

Kosten crematie, begrafenis of vervoer

De ambassade betaalt niet voor de crematie, begrafenis of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. De ambassade kan wel ondersteuning bieden door contact op te nemen met nabestaanden in Nederland voor financiële hulp.