Maatregelen tegen woningovervallen en woninginbraken

De overheid neemt maatregelen om het aantal woninginbraken en woningovervallen verder terug te dringen. Onder meer door meer aandacht te vestigen op voorkomen van woninginbraken.

Maatregelen tegen woninginbraak en woningoverval

Bewoners kunnen verschillende maatregelen nemen tegen een woninginbraak. Bijvoorbeeld door ramen en deuren goed af te sluiten bij het verlaten van de woning. Er zijn ook maatregelen om de kans op een woningoverval te verkleinen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van deurspionnen en kierstandhouders.

Voorlichting voor bewoners en ouderen

Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners. Hierin vertellen zij wat bewoners kunnen doen om de kans op woningoverval of woninginbraak te verkleinen.

Gemeenten en politie werken samen met ouderenbonden. Zij organiseren voorlichting voor ouderen. Ook hebben ze een online cursus (e-learing) ontwikkeld die ouderen kunnen volgen. Het is een cursus in 4 delen over babbeltrucs, woningovervallen, brand en inbraak.

Gemeente maakt woonwijk veiliger

De gemeente kan helpen bij het omlaag brengen van het aantal overvallen en inbraken in woningen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede straatverlichting. Of door struiken in voortuinen niet te groot te laten worden. Zo kunnen criminelen zich er niet achter verschuilen.

Woninginbraken en woningovervallen verder terugdringen

Het aantal woninginbraken en woningovervallen is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2016 zijn 55.470 woninginbraken gepleegd. In 2018 waren dat er 42.798.

De Rijksoverheid wil het aantal woninginbraken verder terugdringen. Onder meer door meer aandacht te vestigen op voorkomen van woninginbraken. Bijvoorbeeld met de campagne Maak het ze niet makkelijk.