Kamerbrief over voortgangsrapportage high impact crimes

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief met de jaarlijkse rapportage over de aanpak van de high impact crimes (HIC). Dit zijn delicten die een grote impact hebben op slachtoffers of hun directe omgeving. De nadruk ligt op de voortgang in 2020 en de 1e helft van 2021. Zij informeren de Kamer daarbij op hoofdlijnen over de belangrijkste ontwikkelingen in de bestrijding. Ook geven zij een beleidsreactie op onderzoek naar criminele carrières van HIC-daders. Dit was een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).