Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese

Het rapport doet literatuuronderzoek naar de effecten van preventie bij (jeugd)criminaliteit. Het onderzoek richt zich op woninginbraken, jeugdcriminaliteit, uitgaansgeweld en georganiseerde criminaliteit (ondermijning).