Palliatieve zorg

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Zorg in laatste fase leven

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Om deze zorg verder te verbeteren, werkt de Rijksoverheid samen met onder andere zorgverleners en zorgverzekeraars.

Uitgangspunten palliatieve zorg

De belangrijkste uitgangspunten van de Rijksoverheid zijn:

  • Kwaliteit van leven en waardig sterven staan centraal.
  • Patiënten houden zo veel mogelijk zelf de regie over de laatste fase van hun leven.
  • Zorgverleners moeten palliatieve zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren.
  • Er is aandacht voor het bestrijden van lichamelijke en psychische klachten. Maar ook voor sociale contacten en spiritualiteit of religie.
  • Er komt meer aandacht voor mantelzorgers in de palliatieve zorg.
  • Palliatieve zorg wordt gezien als onderdeel van de normale zorgverlening.

Kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

Om de palliatieve zorg te verbeteren, is in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart.

Het praktijkteam palliatieve zorg speelt een belangrijke rol in de aanpak. In het praktijkteam werkt het Rijk samen met verzekeraars en medewerkers  in de palliatieve zorg. Het team verzamelt meldingen en zoekt oplossingen die landelijk bruikbaar zijn. Een goed voorbeeld is de ondersteuning die huisartsen krijgen waardoor zij meer specialistische behandelingen zelf kunnen doen. Patiënten hoeven hiervoor dan niet naar een ziekenhuis.

In de publicatie Voorbeelden palliatieve zorg vindt u 5 interviews over goede voorbeelden van het praktijkteam.

Vragen en meldingen palliatieve zorg

Zorgaanbieders kunnen met knelpunten die ze in de praktijk ervaren terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg, bijvoorbeeld over financiering. Het praktijkteam palliatieve zorg is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse partijen uit de palliatieve zorg. Het belangrijkste doel is het structureel oplossen van knelpunten in de palliatieve zorg en deze oplossingen landelijk bekend maken en invoeren. E-mail: meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78.

Subsidie voor vrijwilligerswerk palliatieve zorg

De Rijksoverheid geeft subsidies voor de inzet van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Dit is geregeld in de Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg die geldt tot 1 januari 2022. 

Het Rijk stelt vanaf 2017 € 2 miljoen extra beschikbaar. Hierdoor kunnen de vrijwilligers niet alleen actief zijn bij mensen thuis of in hospices, maar ook in bijvoorbeeld verpleeghuizen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland