Praktijkteam palliatieve zorg gaat door

Het praktijkteam palliatieve zorg gaat ook in 2017 door. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Het praktijkteam voorziet nog steeds in een behoefte, sinds maart 2016 kwamen ongeveer 200 meldingen binnen. Ook gaat het praktijkteam op bezoek bij vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, de GGZ, verstandelijk gehandicapten en gemeenten om te horen wat er beter kan.

Praktijkteam lost problemen op

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg en pakt samen met de regionale vertegenwoordigers van netwerken, verzekeraars en zorgkantoren knelpunten op. Om inzicht te bieden in de werkwijze van het praktijkteam palliatieve zorg is een korte film ontwikkeld die een casus van begin tot het eind in beeld brengt. Hierin is te zien welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing. Kijk hier: http://bit.ly/2qDJxDP

Elkaar goed weten te vinden

Rode draad in het werk van het team is een sterke verbinding tussen mensen die betrokken zijn bij beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar goed weten te vinden en goed op elkaar ingespeeld zijn, komt er vaak sneller een oplossing voor een ervaren knelpunt.  Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het team. Ook kunnen zij goede voorbeelden delen waar anderen van kunnen leren.

Wie zijn het praktijkteam

Het praktijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse mensen die werken in de dagelijkse praktijk van deze zorg. Zij werken samen, verzamelen knelpunten uit de praktijk en lossen die op. Dat gebeurt in overleg met de betrokkenen en vaak op dagelijkse basis. 

Het praktijkteam heeft ook een publieksbrochure [AE1] over de bekostiging van palliatieve zorg gemaakt.

  [AE1]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/palliatieve-zorg/documenten/brochures/2016/11/03/informatiekaart-palliatieve-terminale-zorg