Bij wie kan ik terecht om palliatieve zorg te krijgen?

Zorgverleners helpen u om palliatieve zorg te krijgen. Hoe dit werkt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u zorg in een zorginstelling, thuis of in een hospice wilt krijgen. En of u een indicatie heeft voor zorg met verblijf in een instelling (Wlz-indicatie). 

Palliatieve zorg in een zorginstelling

Wilt u de palliatieve zorg in een zorginstelling krijgen? Dan is dit de werkwijze: 

 • U heeft een Wlz-indicatie

  Heeft u een Wlz-indicatie en verblijft u in een zorginstelling? Dan verleent uw zorginstelling de zorg vanuit uw zorgprofiel. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.
 • U heeft geen Wlz-indicatie

  Heeft u geen Wlz-indicatie en wilt u de laatste fase in een zorginstelling op de palliatieve afdeling verblijven? Dan stelt uw behandelend arts een verklaring op waarin staat dat u palliatieve zorg nodig heeft. De zorginstelling waar u de zorg gaat ontvangen vraagt deze zorg aan bij het zorgkantoor, in opdracht van uw arts. 

Het zorgkantoor kan u helpen een zorginstelling te vinden. Dit kan elke zorginstelling zijn met een zogenaamde WTZi-toelating. Daarmee mag de instelling zorg aanbieden die de zorgverzekering of Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt. Het is niet mogelijk om de zorg zelf in te kopen met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Palliatieve zorg thuis of in een hospice

Wilt u de palliatieve zorg thuis, in een hospice of in een bijna-thuis-huis krijgen? Dan is de werkwijze als volgt: 

 • U heeft geen Wlz-indicatie

  Heeft u geen Wlz-indicatie? Voor palliatieve terminale zorg moet de behandelend arts verklaren dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor palliatieve zorg op. U heeft dus geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna bespreekt de wijkverpleegkundige met u en uw naasten welke zorg u nodig heeft. En waar u deze zorg wilt krijgen: thuis, in een hospice of een bijna-thuis-huis. De wijkverpleegkundige beschrijft uw zorgbehoefte in een zorgplan. De zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.
 • U heeft een Wlz-indicatie

  Heeft u al wel een Wlz-indicatie, maar verblijft u (nog) thuis? De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Uw behandelend arts moet een verklaring opstellen dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is. Daarmee kan uw zorgaanbieder u de benodigde zorg geven. Dit kan thuis zijn, in een hospice of een bijna-thuis-huis. U heeft geen indicatie van het CIZ nodig. U kunt de zorg ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget. U kunt hierover contact opnemen met het zorgkantoor.

Eenvoudiger regelen extra palliatieve zorg

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u extra palliatieve zorg nodig? Uw zorgaanbieder kan dit direct aanvragen bij het zorgkantoor. Meer informatie vindt u op de website Informatielangdurigezorg.nl.