Verbeteren palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Om deze zorg verder te verbeteren, werkt de Rijksoverheid samen met onder andere zorgverleners en zorgverzekeraars.

Kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

Om de palliatieve zorg te verbeteren, is in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart. De overheid investeert tot 2020 ruim € 50 miljoen in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij om zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Samenwerking voor betere palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. In het praktijkteam werkt het ministerie van VWS  samen met verzekeraars en diverse partijen uit de palliatieve zorg.

Het team verzamelt meldingen van knelpunten in de palliatieve zorg en zoekt oplossingen die landelijk bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld de ondersteuning die huisartsen krijgen waardoor zij meer specialistische behandelingen zelf kunnen doen. Patiënten hoeven hiervoor dan niet naar een ziekenhuis.

In de publicatie Voorbeelden palliatieve zorg vindt u 8 interviews over goede voorbeelden van het praktijkteam.

Vragen en meldingen palliatieve zorg

Zorgaanbieders kunnen met vragen en knelpunten die ze in de praktijk ervaren terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over de financiering van palliatieve zorg. E-mail: meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78.