Kamerbrief over fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de fondsfinanciering van pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers.