Kamerbrief over uitvoering motie-Tellegen c.s.

Minister Van der Steur (VenJ) meldt de Tweede Kamer hoe hij de aangenomen motie van het Kamerlid Tellegen (VVD) gaat uitvoeren. Deze motie vraagt de regering uiterlijk 1 januari 2017 met een voorstel te komen om de wetgeving over vervolging van Kamerleden en bewindspersonen wegens
ambtsdelicten te moderniseren.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.