Beantwoording Kamervragen over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinietsbesluiten

Minister-president Rutte beantwoordt Kamervragen over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinietsbesluiten. De Eerste Kamer heeft dezelfde brief ontvangen.